rozwój

16% średnio poprawiliśmy zyskowność operacyjną naszych Klientów 

efektywność

32% skróciliśmy czas produkcji i realizacji dostaw 

ludzie

400 liderów przygotowaliśmy do pełnienia roli kierowniczej


Zarządzanie organizacją

STRATEGIA FIRMY

Wdrożenie strategii i celów 

PRZEPŁYW INFORMACJI

Wskaźniki Dane Komunikacja

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Optymalizacja i rozwój

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Wdrożenie usprawnień 

zarządzanie projektami 

Zwinne zarządzanie projektami

S&OP (SPRZEDAŻ I OPERACJA) 

Zarządzanie sprzedażą i operacją

Zarządzanie rozwojem pracowników

DZIAŁ HR & CI

Struktura HR i CI, procesy rozwoju pracowników

TWI (TRENING WIEDZA INSTRUKTAŻ)

Standardy i rozwój

SYSTEM PREMIOWY / MOTYWACYJNY

Angażowanie pracowników 

AKADEMIA LIDERÓW oraz AC/DC

Praktyczny rozwój liderów