SYSTEM PREMIOWY/ MOTYWACYJNY

Korzyści z wdrożenia


Monitorowanie efektywności pracy poprzez rozwój biznesu oraz umiejętności pracowników

Wdrożenie systemu opartego na wskaźnikach biznesowych, celach oraz kompetencjach miękkich pracowników

Opracowanie procesu angażującego pracowników w realizację celów organizacji

Wdrożenie transparentnego i sprawiedliwego systemu premiowego dla wszystkich pracowników

Rozwój i wzrost firmy w oparciu o rozwój pracowników


Narzędzia i System


Opracowanie skutecznego systemu premiowego dla firmy

System jest oparty na celach SMART

System stawia na właścicielstwo i odpowiedzialność wśród liderów/ kierowników

Narzędzie jest oparte z jednej strony na twardych wskaźnikach biznesowych a z drugiej na rozwoju kompetencji miękkich liderów/kierowników poszczególnych działów

Opracowanie zasad oraz mechanizmów weryfikacji i monitorowania celów i ich realizacji