WARSZTATY STRATEGICZNE/ WIZJA/ CELE

Korzyści z wdrożenia


Wdrożenie spójnej wizji, strategii i celów w całej firmie

Zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach organizacji Połączenie orientacji długoterminowej z krótkoterminową

Zorientowanie na proces i zespół

Nacisk kładziony jest na relacje między pracownikami a kierownictwem

Zarządzanie na wszystkich poziomach organizacji

Długoterminowa i systematyczna poprawa jakości w całej firmie

Konsekwentne monitorowanie zapewnia całościowe doskonalenie firmy

Utworzenie zespołów wielofunkcyjnych – udział wszystkich pracowników w rozwój organizacji

Wdrożenie systemu premiowego i motywacyjnego

Narzędzia i System


Warsztaty z Zarządem w celu opracowania strategii i celów organizacji oraz zarządzania zmianą

Opracowanie wskaźników z perspektywy strategicznej oraz operacyjnej firmy

Zatwierdzenie strategii i procesu wdrożenia z zasadami jak będziemy ją monitorować i egzekwować 

Kaskadowanie oraz wdrożenie strategii i celów w całym przedsiębiorstwie na wszystkich poziomach organizacji

Wdrożenie procesu audytowania realizacji celów i spójności z systemem

Wdrożenie rutyn zarządczych w oparciu o tablice wizualizacyjne i siatkę spotkań

Połączenie strategii, celów z systemem premiowym dla pracowników