S&OP

Korzyści z wdrożeniaPoprawa jakości planowania produkcji

Poprawa wskaźnika realizacji dostaw powyżej 90%

Poprawa jakości prognoz sprzedaży oraz zaopatrzenia i produkcji

Poprawa komunikacji pomiędzy działami sprzedaży, marketingu, operacji

Skuteczniejsze zarządzanie wdrożeniem nowych produktów

Spadek zapasu wyrobów gotowych o 10-30%

Realizacja wspólnego zestawu celów przez wszystkie działy

Kontrola realizacji budżetu


Narzędzia i SystemUstrukturyzowana ścieżka podejmowania decyzji w organizacji

Narzędzia do prognozowania sprzedaży oraz wskaźniki oceniające trafność prognozy

Narzędzia wspierające decyzję zakupowe

Narzędzia do strategicznego zarządzania zdolnościami produkcyjnymi (HL MRP)

Narzędzia do kontroli realizacji budżetu