SYSTEM TWI (TRENING WIEDZA INSTRUKTAŻ)

Korzyści z wdrożenia


Wyższa produktywność w krótszym czasie realizacji o 20%

Redukcja błędów jakościowych nawet o 30%

Szybsze wdrożenie nowych pracowników o 40 – 50%

Rozwój umiejętności między stanowiskowych

Większe bezpieczeństwo pracy

Zwiększenie efektywności szkoleń 40% – 60%

Opracowane instrukcje są przejrzyste i użyteczne

Budowanie dobrych relacji z pracownikami

Narzędzia i System

 

Zespół projektowy Masterzy TWI, Trenerzy TWI i Audytorzy TWI

Warsztat TWI – fundamenty wiedzy i Instruktaże

Wypracowanie instrukcji (APP Arkusze Podziału Pracy, OPL krótka lekcja) oraz bazy wiedzy

Proces przekazywania wiedzy – Instruktaże TWI

Opracowanie procesu wdrożenia i rozwoju pracowników

Wdrożenie karty rozwoju nowego i stałego pracownika

Wypracowanie matryc umiejętności i kompetencji

Planowanie szkoleń na podstawie luk umiejętności, KPI, priorytetów, strategii firmy

Opracowanie i wdrożenie zaszeregowań stanowiskowych – Ścieżki rozwoju

Wypracowanie systemu premiowego

Wizualizacja szkoleń i siatka spotkań

Nasze projekty opieramy o nowoczesne środowisko do zarządzania wiedzą i rozwojem pracowników