ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ / LEAN/ QRM

Produkcja masowa i ciągła


To najczęściej produkcja ciągła lub masowa. Często spotykana w rafineriach, hutach, przemyśle chemicznym, spożywczym i wszędzie tam, gdzie proces produkcji musi trwać nieprzerwanie przez wiele tygodni czy miesięcy ze względu na uwarunkowania technologiczne lub zapotrzebowanie rynku.

To obszar, w którym najlepszy efekt przynoszą takie metody jak World Class Manufacturing czy Total Productive Maintenance.

Produkcja wieloseryjna


Produkcja wielkoseryjna, to proces wytwarzania zaplanowany z myślą o wykorzystaniu efektu dużej skali produkcji. Często w branżach automotive, FMCG, spożywczej, produkcji materiałów budowlanych, chemicznych i wszędzie tam, gdzie serie liczymy w tysiącach sztuk.

Często produkt jest względnie podobny i wykorzystujący te same możliwości techniczne szybkich linii produkcyjnych. Obszar często zorganizowany wg metody LEAN czy SIX Sigma.

Produkcja krótkoseryjna 


Produkcja w krótkich seriach i produkcja zmienna. Jeśli rynek nie pozwala na długie serie lub wymusza częste zmiany technologiczne. A także tam gdzie konieczna jest zmiana produkcji z serii na produkcję jednostkową.

Często w firmach w branży konstrukcyjnej, metalowej, meblowej, stolarki okiennej i drzwiowej. Najlepsze rezultaty przynosi organizacja pracy wg. metody QRM (Quick Response Manufacturing).

Produkcja jednostkowa


Produkcja jednostkowa i zarządzanie projektami. Często produkcja ma niepowtarzalny charakter przy każdym zleceniu. Czasami wykorzystujący różne technologie, maszyny, a wymagania klienta to maksymalnie kilka sztuk podobnego wyrobu.

Produkcja jednostkowa to również efekt pracy działów RnD i działów Konstrukcyjnych. Warto zorganizować produkcję w tym obszarze zgodnie z jedną z 3 metod: PRINCE2 , PMI lub AGILE.