PRZEPŁYW INFORMACJI | SIATKA SPOTKAŃ | CENTRUM DOWODZENIA

Korzyści z wdrożenia


Odpowiednio opracowane dane, konkretne, oczekiwane przez zespół, niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem

Określone priorytety, cele i wskaźniki

Optymalna struktura i w efekcie zmniejszenie poziomu oraz kosztów zapasów

Stworzenie struktura spotkań i narzędzi. Ustandaryzowane zasady, agenda i uczestnicy

Wizualizacja wskaźników

Kompetencje miękkie w komunikacji. Dostosowanie komunikatu, rodzaju i formy do odbiorcy

Ograniczenie zmienności spowodowanej brakiem materiałów

Poprawa jakości komunikacji


Narzędzia i System


Wypracowane procedury

Priorytety wspierające całą organizację

Ustrukturyzowany i skuteczny system przepływu informacji

Systemowy przepływ zleceń w zależności od priorytetów

Narzędzia do planowania poziomu zapasów

Proces monitorowania i egzekwowania celów

Narzędzia do oceny dostawców materiałów i usług

Narzędzia do planowania poziomu zatrudnienia w oparciu o plany produkcji