KAIZEN/ CIĄGŁE DOSKONALENIE

Korzyści z wdrożenia


Większe zaangażowanie pracowników w rozwój firmy

Usprawnienia procesów i przepływów

Oszczędności z wdrożenia kaizenów na poziomi min. 200 000 zł/ rocznie

Poprawa jakości pracy

Eliminacja marnotrawstw w organizacji

Oszczędność czasu

Redukcja kosztów

Usprawnienie zarządzania

Poprawa bezpieczeństwa pracy

Znalezienie przyczyn źródłowych i eliminacja błędów

Wdrożenie systemu nagradzania pracowników

Wypracowanie procesu ciągłego doskonalenia

Narzędzia i System


Opracowanie narzędzi do realizacji procesu doskonalenia procesów i przepływu

Wdrożenie narzędzi do weryfikacji i monitorowania zgłoszeń usprawniających procesy przez pracowników

Połączenie projektów/ wdrożeń usprawniających z celami organizacji

Wdrożenie spotkań, procesu audytowania i wizualizacji ciągłego doskonalenia

Ciągłe doskonalenia jako dna organizacji

Wdrożenie cyklu warsztatów i gemba walk dla pracowników