AKADEMIA LIDERÓW/ BRYGADZISTÓW

Korzyści z wdrożenia


Wyższe kwalifikację dają wyższą efektywność a w konsekwencji większe zyski

Rozwijanie wpływa na większe zaangażowanie a to zmniejsza fluktuację

Obniża koszty związane z rekrutacją i wdrożeniem na stanowisko pracy

Wyższe kompetencje poprawiają komunikację w firmie i obniżają poziom frustracji i konfliktów

Rozwijanie pracowników poprawia wizerunek organizacji jako pożądanego pracodawcy na lokalnym rynku

Szkolenia wpływają na motywację pracownika i są pozafinansową formą angażowania

Większa świadomość i zaangażowanie managerów i pracowników

Przygotowanie pracowników do awansów i sukcesji


Narzędzia i System


Analiza potrzeb organizacji

Zdefiniowanie celów organizacji w procesie rozwoju liderów/ brygadzistów

Planowanie i projektowanie procesu rozwoju

Warsztaty rozwojowe (m.in. Style komunikacji i zarządzania, delegowanie i monitorowanie, feedback, trudne sytuacje)

Opracowanie i przekazanie zadań wdrożeniowych

Indywidualne spotkania z liderami/brygadzistami i praca w obszarze

Monitorowanie skuteczności wdrożenia kompetencji

Weryfikacja, korekta i ewaluacja stopnia realizacji celów rozwojowych


ASSESSMENT / DEVELOPMENT CENTER

Korzyści z wdrożenia


Zyskujesz wysoką trafność uzyskanych informacji i obniżenie ryzyka błędnych informacji   

Wieloaspektową ocenę poprzez kombinację wielu technik

Identyfikację potrzeb szkoleniowych

Weryfikację i wybór najlepszych pracowników do awansu

Podniesienie motywacji zespołu

Informację zwrotną zwiększającą świadomość mocnych stron i obszarów do rozwoju

Raport porównawczy poziomu kompetencji wśród pracowników

Możliwość zaplanowania rozwoju indywidualnego i zespołowego pracowników


Narzędzia i SystemProwadzimy warsztaty Assessment Center i Development Center dla przyszłych asesorów

Wdrażamy modele kompetencji, planujemy ścieżki kariery i rozwój indywidualny Tworzymy modele kompetencji dostosowane do aktualnej sytuacji firmy oraz potrzeb strategicznych

Opracowujemy zadania na sesje AC/DC w oparciu o case study poszczególnych działów

Tworzymy raporty indywidualne oraz zbiorcze dla Zarządu

Udzielamy informacji zwrotnej dla każdego uczestnika AC/DC